Vad är KiVa?

KiVa – vi gör det tillsammans!

Vad är KiVa?

KiVa är ett forsknings- och evidensbaserat antimobbningsprogram som har utvecklats på Åbo universitet i Finland med stöd från finska undervisnings- och kulturministeriet. KiVas effektivitet har bevisats vetenskapligt i en stor nationell randomiserad kontrollerad studie samt i flera andra studier. KiVa används över hela jorden och är världens mest studerade antimobbningsprogram.

Hur fungerar KiVa?

Målet med KiVa är att förebygga mobbning och hantera fall av mobbning på ett effektivt sätt. Programmet bygger på flera decenniers forskning kring mobbning och dess mekanismer. KiVa bygger på tre huvudelement: prevention, ingripande och övervakning.

KiVas hörnstenar: Prevention, ingripande och övervakning

Prevention: att förhindra att mobbning sker

Preventiva åtgärder, som KiVa-läroplanen, är riktade mot alla elever och fokuserar på att förebygga mobbning. Bland dessa åtgärder ingår exempelvis elevlektioner och onlinespel. Dessa åtgärder är ryggraden i KiVa-programmet.

Ingripande: Verktyg för att hantera mobbning

De ingripande åtgärderna i KiVa-programmet är specifikt riktade mot de barn och ungdomar som varit inblandade i mobbning. Målet är att ge skolor och elever lösningsorienterade verktyg för att sätta stopp för mobbningen.

Årlig övervakning

KiVa ervjuder verktyg för att övervaka situationen på skolorna genom årliga onlineundersökningar för både elever och personal. Undersökningarna ger feedback som skolorna kan använda för att förbättra antimobbningsarbetet.