Material för skolor

KiVa-programmet är tänkt att fungera som en verktygslåda för skolor.

KiVa erbjuder ett stort sortiment av färdiga material för lärare. Programmets kärna är det förebyggande arbetet: vi erbjuder allt från läroplaner till Powerpoint-presentationer till slutanvändare. I materialet ingår:

  • Lärarhandböcker
  • Videor
  • Onlinespel
  • Föräldrahandböcker
  • Informationsbrev till föräldrar
  • Presentationsgrafik för elever, föräldrar och personal
  • Onlineundersökningar för elever och personal
  • Västar, affischer