KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram för att motarbeta mobbning.

Låt oss tillsammans förhindra mobbning!

Finskt program mot mobbning

KiVa är ett antimobbningsprogram som har utvecklats på Åbo universitet i Finland med stöd från finska undervisnings- och kulturministeriet. KiVa-programmet är evidensbaserat, vilket innebär att dess effektivitet har kunnat bevisas vetenskapligt. KiVa ervjuder ett brett sortiment av konkreta verktyg och material som skolor kan använda för att hantera mobbning.