Bli en KiVa-skola

KiVa är inte tänkt att vara ett ettårigt projekt utan ska ses som en permanent del i skolans antimobbningsarbete.

KiVa är ett forskningsbaserat verktyg för skolors förebyggande och ingripande arbete mot mobbning. Vi vill gå med!

 

KiVa-skolor följer en specifik procedur i det förebyggande och ingripande arbetet.  KiVa innebär …

 • antimobbningslektioner till målgrupperna, roliga aktiviteter för barn, ”learning by doing”, fokus på gruppbildning
 • att engagera hela skolan i antimobbningsarbetet, skapa medvetenhet kring mobbning och dess konsekvenser
 • att informera elever, föräldrar och hela skolgemenskapen
 • en konkret modell för ingripande när mobbning sker
 • utbildning för personal
 • årliga undersökningar som övervakar skolans situation och resultat

 

Steg för att bli en KiVa-skola

 • börja med att kontakta oss för att få mer information
 • registrera er för programmet
 • få lärarutbildningar och support från våra licensierade KiVa-utbildare
 • fyll i basundersökningen
 • börja implementera programmet på er skola