KiVa är effektivt

Obestridliga vetenskapliga bevis på KiVas effektivitet

KiVa har utvecklats av experter som studerat mobbning och dess mekanismer i decennier. Teamet leds av professor Christina Salmivalli, filosofie doktor, och specialforskare Elisa Poskiparta, filosofie doktor, som båda verkar på Åbo universitet i Finland.

Inget annat antimobbningsprogram har studerats lika noggrant som KiVa, både före och efter den omfattande implementeringen i Finland. Forskningen visar att programmet ger avsevärda minskningar i den mobbning och utsatthet som rapporteras av offren själva och andra barn och ungdomar.

Finska data visar att programmet minskat alla former av mobbning avsevärt ett år efter den första implementeringen. 98 procent av alla mobbade elever upplevde att deras situation förbättrades efter ingripandet. Dessutom rapporterades positiva effektiver på inställningen till skolan och samt motivation och resultat i skolarbetet. KiVa minskar också förekomsten av ångest och depression och har positiva effekter på elevernas uppfattning om klimatet bland skolkamraterna.

Flera studier visar att KiVa också är effektivt i andra länder. Exempelvis har forskning om KiVa genomförts i Nederländerna, Estland, Italen och Wales, med ytterligare positiva data om programmet som resultat.

KiVa-programmet tilldelades European Crime Prevention Award år 2009, Social Policy Award for Best Article år 2012 samt fyra nationella priser i Finland åren 2008, 2010, 2011 och 2012.

Läs mer om de olika studierna kring KiVa-programmets effektivitet på engelska här.