Föräldrahandböcker

För föräldrar – vi gör det tillsammans!

Föräldrahandböckerna är en del av KiVa-antimobbningsprogrammet, ett forskningsbaserat verktyg som syftar till att förebygga och minska problem med mobbning. Handbocken ger information om mobbning utifrån modern forskning, och tips på vad som kan göras hemma och i skolan. Samarbetet mellan hemmet och skolan är en viktig del i arbetet mot mobbning. KiVa säger – vi gör det tillsammans!

Handboken för föräldrar